Heidi Rohlin Westin - blockflöjtist

Heidi Rohlin Westin är verksam som blockflöjtist, traversflöjtist och blockflöjtslärare, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Fredag 25 oktober 
Musikcafé i Centrumkyrkan  i Sundbyberg 
Drop-in-konserter mellan 17.00-20.00
Blockflöjtselever och ensembler 
under ledning av Heidi Rohlin Westin


Fri entré