Heidi Rohlin Westin - blockflöjtist

Heidi Rohlin Westin är verksam som blockflöjtist, traversflöjtist och blockflöjtslärare, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Aktuellt
I höst kommer jag att starta en ny blockflöjtsensemble för de som vill spela på dagtid.

Nivån passar för dig som spelat ett tag och är van att läsa noter.


Det blir två prova-på-tillfällen nu under våren:


Onsdag 16 maj kl 14.15-15.15

Onsdag 30 maj kl 14.15-15.15


Plats: Skaparverkstan i Centrumkyrkan, Stationsgatan 8, Sundbyberg.


Det kostar 50.- per tillfälle och detta betalas på plats. Anmälan senast 13 maj via fliken "kontakt". Noter kommer per e-mail efter anmälan!