Heidi Rohlin Westin - blockflöjtist

Heidi Rohlin Westin är verksam som blockflöjtist, traversflöjtist och blockflöjtslärare, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Aktuellt

Onsdag 27 mars kl 18.30
Musik i fastetid i Centrumkyrkan i Sundbyberg
Flauto Alba
Flauto Sera
Huskören
Elisabeth Lutteman, solist
under ledning av Heidi Rohlin Westin  
Musik av Bach, Telemann m.fl.
Fri entré