Heidi Rohlin Westin - blockflöjtist

Heidi Rohlin Westin är verksam som blockflöjtist, traversflöjtist och blockflöjtslärare, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Aktuellt

Lördag 12 juni kl 17.00 
Konsert med Flauto Alba och Flauto Sera 
i Centrumkyrkan i Sundbyberg

Musik av Vivaldi, Vitali samt uruppföranden av nykomponerad musik

Begränsat antal publikplatser. Anmäl dig via fliken "kontakt"