Heidi Rohlin Westin - blockflöjtist

Heidi Rohlin Westin är verksam som blockflöjtist, traversflöjtist och blockflöjtslärare, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Aktuellt

Välkommen att ta blockflöjtslektioner digitalt. Läs under fliken "Heidis Musikskola" för mer info!