Heidi Rohlin Westin - blockflöjtist

Heidi Rohlin Westin är verksam som blockflöjtist, traversflöjtist och blockflöjtslärare, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Aktuellt

Söndag 8 augusti kl 18.00
Konsert i Lena kyrka, Uppsala

"Estate Barocca"
Musik av barockens stora mästare för små och stora blockflöjter.

Emma Angberg, blockflöjter
Heidi Rohlin Westin, blockflöjter