Spelkurser våren 2022

Ensemblespel våren 2022

Flauto Alba spelar under Tidiga Musikens dag på Kristinehovs malmgård 2022Flauto Notte (blockflöjtsensemble, nivå: lätt) tisdagar kl 15.20 start 1 feb  

Flauto Dìa (blockflöjtsensemble, nivå: lätt/medelsvårt) onsdagar kl 14.00 start 2 feb 

Flauto Sera (blockflöjtsensemble, nivå: medelsvårt) onsdagar kl 17.45 start 2 feb

Flauto Nova (kammarmusik/blockflöjtsensemble, nivå: avancerad. Du behöver ha minst ett instrument med a=415Hz då vi periodvis spelar lågstämt i Flauto Nova) tisdagar kl 18.30 start 1 feb  

Flauto Alba (kammarmusik/blockflöjtsensemble, nivå: avancerad. Du behöver ha minst ett instrument med a=415Hz då vi periodvis spelar lågstämt i Flauto Alba) tisdagar kl 18.30 start 1 feb  

 Under våren kommer Flauto Nova och Flauto Alba spela tillsammans i ett projekt med mångstämmig musik. Med reservation för ändringar p.g.a. restriktioner.

10 ensemblelektioner á 60 min + 1 konserttillfälle - 2400 kr/pers
 
Lägre terminsavgift för dig som är under 25 år
 
 
                                     
 
 
 
 

Stockholms Blockflöjtsorkester -    Vi avvaktar utvecklingen av det rådande läget innan vi bokar in nya datum för orkesterspel. 

Blockflöjtsorkestern startade hösten 2018 och består av ca 20 blockflöjtsspelare under ledning av Heidi Rohlin Westin. Vi spelar mest tidig musik, men även nyare stycken och folkmusik. Andra instrumentalister än blockflöjtsspelare är också välkomna. Notläsningsvana och erfarenhet av ensemblespel är ett krav. Möjlighet att få noter i förväg finns. Vi spelar med a=440Hz.

Kursledare: Heidi Rohlin Westin 

 
 
Övrigt
 
Ensemble-coaching 
För befintliga ensembler. Jag hjälper din ensemble framåt i spelet!
 
Ibland anordnar jag speldagar (endagskurser) för blockflöjtsspelare och andra instrumentalister. Håll utkik i kalendariet! 
 
 

För mer info, skicka gärna en e-post via min min kontaktsida.
Flauto Alba 2022. Foto: Johan Westin