Heidi Rohlin Westin är verksam som blockflöjtist, traversflöjtist och blockflöjtslärare, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Aktuellt

Tisdag 16 april kl 12.00 i Hagalunds kyrka, Solna

Vårtoner för klaver och blockflöjt

Musik av Fulton, Sammartini, Almkvisth m.fl.

Alwar Almkvisth, piano

Heidi Rohlin Westin, blockflöjter

Fri entré